DUG Hub

BizSource UG Serbia June Meetup

Microsoft Španskih boraca 3, Beograd, RS

Za meetup BizSource user grupe se očekuje okupljanje članova i dalje širenje znanja u Microsoftovim tehnologijama koje mnogi svakodnevno koriste na poslu. Težićemo ka tome da BizSource pruži mogućnost sticanja novih znanja kao i širenja svojih sa ljudima koji se bave Dynamics 365 i Power Platform aplikacijama. Nadamo se da će naša user grupa pre...

Back to Top